"תחושה של ניצני חופש לאחר חיים בתוך בית סוהר נפשי ,רוחני פיזי וכו'..היה כיף מחכה לעוד.."