המפגשים יעסקו בהתרחבות התודעה, עדכונים, כלים חדשים ותרגילים שיסייעו
לכייל ולמזג את גוף האור עם הגוף הפיזי, החלק האלוהי והאנושי- כל מי שאנחנו באמת
ולהתמחות באנרגיה החדשה הזמינה לשרת אותנו כל פעם בדרך חדשה