מטרת הלימוד להנגיש ולהקל את התהליך הכה ייחודי של התעלות אישית והארה
ולכיילו מבפנים ומבחוץ בתוך מציאות ושגרת חיי היום יום בעולם משתנה ומאיץ יותר ויותר.
כלים חדשים, מגוונים ויחודיים להוסיף לחוות התרחבות וצמיחה, מעבר למגבלות, לחבור לאמת, לחופש ולאהבה שאין לה תנאי.
סדרה חדשה של מסטרים  מיועדת לכל מי שהשתתף בתוכנית הליבה  "כי עכשיו אפשר"