נעמיק, נחקור ונכייל את הפיזיקה של האנרגיה החדשה
עם כל מי שאנחנו ובכל ההיבטים של חיינו
הדובדבן של הסדרה יעסוק בהיכרות עמוקה ובכיול פרקטי חוויתי של
גוף האור עם כל תחומי חיינו.
כלים מקצועיים לריפוי ותפיסה חדשה! לאיזון הגוף הפיזי,הרגשי והמנטלי
18  מפגשים העוסקים במידע אוניברסלי וטרנספורמטיבי של תודעה חדשה.
ליצירת אינטגרציה בין ה"אני" הנמוך וה"אני" הגבוה, בין החלק האנושי לחלק האלוהי
נתקדם ונשפיע במרחב אישי וקבוצתי בטוח של שיתוף, תמיכה ואהבה
נושאים