נפגשים אחת לחודש


 

 

close up of colorful flowers

 מפגשי תרגול והתרעננות-תודעה חדשה

המפגשים פתוחים לבוגרי הקורסים ולכולם!
המפגשים ייחודיים, מביאים מידע נוסף,
מענה לשאלות ותרגול שלא נלמדו באף אחד מהקורסים.

 

מידע יפורסם בהמשך

תאריך נושא תוכן