הפינה של גלורי


"כשהבית לא משתקף בך ואנשים סביבך לא מהדהדים דרכך אתה יודע שפסעת לתודעה חדשה"
המשא שלקחנו על עצמנו כבד אך השחרור פשוט וקל
יש כ-7 מיליארד אמיתות כמספר תושבי כדור הארץ אך האמת היחידה היא האהבה